keşik

keşik
is. Qarovul, güdük; qoruma. Keşik çəkmək – 1) qarovul çəkmək, bir obyekti qorumaq. Dəlilər . . dağın dörd tərəfində keşik çəkərdi. «Koroğlu». <Əbdül:> Məni malların keşiyini çəkmək üçün qoyublar. C. C.. <Gənclər> şəhərin, insanların keşiyini çəkirlər. H. Seyidbəyli. // Məc. mənada. Lay-lay beşiyim, lay-lay; Evimeşiyim, lay-lay; Sən get şirin yuxuya; Çəkim keşiyin, lay-lay. (Layla). <Muxtar dayı Nərgizin anasına:> İki əsgər kimi <Nərgizin> sağında-solunda dayanıb keşiyini çəkəcəyik. Ə. Məmmədxanlı; 2) məc. dayanıb gözləmək, izləmək, güdmək. Səhərdən burada keşik çəkirəm. – Ağcaqız bir tərəfdə bunların keşiyini çəkməkdə olsun. «Aşıq Qərib». Keşikdə durmaq (dayanmaq, olmaq) – bax keşik çəkmək. Qalmışam eşikdə mən; Bir qızıl beşikdə mən; Yar bağçaya gələndə; Duraram keşikdə mən. (Bayatı). Keşiyində durmaq (dayanmaq) – qoruyub müdafiə etmək. Vətənin keşiyində durmaq. – Yuxusunu alan Həcər də gün çırtlar-çırtlamaz yerindən qalxıb ərinin keşiyində dayandı. S. R.. . . Burada sərhədin keşiyində duranlar . . yalnız rəsmi sərhədçilər deyil. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kesik — sf., ği 1) Kesilmiş olan Biri saçları kesik, gözleri ayrık, dişleri dökük fakat çok dinç ve güzel bir nineydi. H. E. Adıvar 2) Kesilerek bozulmuş olan Kesik süt. 3) Kısa 4) is. Çiğ sütten yapılan yağsız peynir, çökelek, ekşimik 5) is. Gazete,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik kesik — sf. 1) Kısa kısa Gözlerini indirerek kesik kesik cümlelerle anlattı. H. Z. Uşaklıgil 2) zf. Ara vererek Bir koltuğa oturdu, kesik kesik ifade vermeye başladı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Kesik Minare — The Kesik Minare (Broken Minaret) standing in the streets of Kaleiçi (Old Antalya) in Turkey was originally built as a Roman temple in the 2nd century AD. In the 600s, it was converted into a Byzantine church in honor of the Virgin Mary, but it… …   Wikipedia

  • keşik — is., ği, hlk., Moğ. Sıra, nöbet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik hava — is., müz. Halk şiiri dışında yanık ezgili deyiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik kelime — is., dbl. Bir bölümü kesilerek kullanılan söz foto (fotoğrafçı), oto (otomobil), akü (akümülatör) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik Kerem — is., müz. Âşık Kerem in ezgilerinde görülen yanık türkü dalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik koni — is., mat. Bir koninin tabanına paralel bir düzlemle kesilmesinden elde edilen cisim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik piramit — is., di, mat. Bir piramit, tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde taban yönünde kalan cisim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kesik prizma — is., mat. Bir prizmanın bütün yer ayrıtlarını kesen bir düzlemle elde edilen, kesiti ile tabanı arasında kalan cisim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”